Jak przedłużać w domu trwałość kwiatów ciętych w wazonie

Od dawna obserwowano przyspieszone więdnięcie kwiatów ciętych. Amatorzy zaczęli prowadzić we własnym zakresie doświadczenia nad przedłużaniem ich trwałości. Najwcześniej stwierdzono, że przyczyną przyspieszonego więdnięcia ściętych kwiatów jest odwodnienie tkanek w wyniku szybkiej utraty wody po odcięciu od ukorzenionej rośliny. Podstawowym warunkiem utrzymania długo świeżości kwiatów ciętych jest umiejętne postępowanie z nimi po przyniesieniu do domu. Kwiaty po przebyciu długiej drogi od producenta do naszego domu tracą wodę, a często kupujemy je już nieco przywiędnięte. Kwiaty takie należy przed włożeniem do wazonu zanurzyć w całości w wodzie, np. w miednicy lub wannie. Po dwóch, trzech godzinach takiego traktowania odzyskują turgor, łodygi stają się sztywne, płatki są odświeżone i kwiaty wyglądają jak świeżo ścięte. Po wyjęciu z wody końce łodyg należy przyciąć 2—3 cm i kwiaty wstawić do wazonu z czystą wodą lub z dodatkiem preparatu przedłużającego trwałość kwiatów radzi Poczta Bydgoszcz kwiatowa
Ważnym czynnikiem wpływającym na trwałość kwiatów w wazonie jest dostarczenie im wody odpowiedniej jakości. W domu najczęściej nalewamy do wazonów wody z kranu, nie zastanawiając się czy jest ona odpowiednia dla przetrzymywanych w niej kwiatów. W zależności od źródła woda może mieć inny skład chemiczny, inny odczyn, może zawierać zanieczyszczenia organiczne, a także żyjące w niej mikroorganizmy.
Najlepszą wodą dla kwiatów jest woda destylowana, ale nie jest ona powszechnie dostępna. W takiej sytuacji najlepiej stosować wodę przegotowaną, ostudzoną i zlaną znad wytrąconego osadu. Szczypta kwasu cytrynowego powoduje jej zakwaszenie, co sprzyja przedłużeniu żywotności kwiatów.
Ogromnie ważną sprawą dla przedłużania trwałości kwiatów jest utrzymanie wazonów w czystości. Wazony przed każdym włożeniem świeżych kwiatów powinny być dokładnie wymyte wodą z detergentem (np. z płynem do mycia naczyń), wypłukane i wysuszone. Jest to konieczne, ponieważ w wazonie, w którym przez dłuższy czas stoją kwiaty, rozwijają się bakterie i grzyby. Ich rozmnażaniu sprzyja wydzielający się z roślin sok komórkowy zawierający cukry, które są pożywką dla rozwoju mikroorganizmów. W brudnych wazonach po. zostają zarodniki grzybów, które łatwo kiełkują i rozwijają się po wstawieniu nowych kwiatów. Rozwijające się vr wodzie mikroorga­nizmy wnikają do naczyń przewodzących łodygi, zatykają je, powo­dują przyspieszone gnicie łodyg i hamują przepływ wody przez łodygę.

Tym niekorzystnym zjawiskom starano się od bardzo dawna zapo­biec. W tym celu dodawano do wody w wazonie różne dostępne w domu środki i substancje chemiczne, jak: węgiel drzewny, soda, sól kuchenna, płynny amoniak, alkohol, różne kwasy, barwniki, tab­letki od bólu głowy, aspiryna, nadmanganian potasu, siarczan mie­dzi, gliceryna, monety miedziane i wiele innych. Dokładniejsze ba­dania wykazały, że większość z tych środków w ogóle nie działa lub działa niekorzystnie na trwałość i jakość kwiatów ciętych. Kilka związków chemicznych wpływa jednak korzystnie na trwałość kwia­tów w wazonie, przy czym optymalne stężenie tych związków, sto­sowanych pojedynczo lub w mieszaninach, zależy od gatunku kwia­tów. Mieszaniny tych związków są powszechnie stosowane w pre­paratach przedłużających trwałość kwiatów ciętych. Najważniejsze z tych związków to: sacharoza (cukier trzcinowy lub buraczany), estry 8-hydroksychinolłny – stosowane często w medycynie do od­każania jamy ustnej i gardła, azotan srebra (dostępny tylko ze sta­rych zapasów), preparaty hormonalne.

Można dodawać do wody w wazonie cukier (mniej więcej 2 ły­żeczki na 1 I wody) razem z tabletką chinoksyzolu, chinozolu lub polopiryny S. Dodatek cukru do wody wpływa korzystnie na trwałość i jakość kwiatów, gdyż dostarcza dodatkowej energii do oddychania i innych przemian metabolicznych. Cukier nie może być jednak do­dawany do wody bez jednoczesnego podania substancji hamującej rozwój mikroorganizmów.

Trzeba pamiętać, że końce łodyg nie powinny być zanurzone głę­biej niż 2—3 cm w wodzie. Jest to ważne dlatego, że w części pędu zanurzonej w wodzie następują procesy gnilne i po 2—3 dniach ta część pędu zamiera i nie przewodzi już wody. Zanurzone w wo­dzie końce pędów roślin >należy więc przycinać co 2—3 dni. Po przycięciu łodyg należy wymienić wodę w wazonie i kwiaty umieścić w świeżej wodzie. Jeżeli stosujemy preparat przedłużający trwałość kwiatów, to wodę możemy zmieniać rzadziej, np. co 4—6 dni, w zależności od gatunku kwiatów. Dzięki takim zabiegom możemy prze­trzymać kwiaty w wazonie przez kilka tygodni, z tym że ich łodygi będą coraz krótsze. Możemy wtedy zmienić wazon na niższy lub stosować .naczynia do układania kompozycji kwiatowych z kwiatów o krótkich łodygach.

Wazony powinny stać w takim miejscu w pokoju, aby kwiaty nie były wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, daleko od kaloryferów i innych źródeł ciepła, a także od kuchenki gazowej (ze względu na obecny w gazie etylen). Nie mogą to być miejsca narażone na przeciągi. Ruch powietrza, szczególnie ciepłe­go, przyspiesza transpirację (parowanie wody) z liści i płatków, po­woduje zmniejszenie turgoru tkanek i przyspiesza więdnięcie kwiatów. Musimy też pamiętać, że im niższa temperatura i wyższa wil­gotność pomieszczenia, w którym stoją kwiaty, tym dłużej kwiaty zachowają świeżość i trwałość.

Kwiaty cięte wstawione do wazonu mają różną trwałość w zależ­ności od pory zbioru. Kwiaty tych samych gatunków cięte późną jesienią i zimą są zwykle mniej trwałe niż kwiaty zbierane wiosną lub latem. Wynika to z faktu, że warunki wzrostu kwiatów jesienią i zimą, ze względu na brak światła i krótki dzień, są gorsze niż w lecie. Rośliny w tym czasie zawierają mniej substancji zapaso­wych, łodygi są mniej sztywne, średnice kwiatów mniejsze – https://telekwiaciarnia.pl

Często się zdana, że kupujemy kwiaty, których pąki nie są w pełni rozwinięte (np. goździki, róże, złocienie). Pąki tych kwiatów rozwija­ją się w wodzie tylko częściowo lub wcale się nie rozwijają aż do zwiędnięcia. Jeśli kwiaty takie umieścimy w roztworze preparatu przedłużającego trwałość kwiatów, to żywotność ich zwiększa się nawet 2-3-krotnie, pąki zaś rozwijają się w pełni. Najlepszą jakość kwiatów zapewnia stałe przetrzymywanie ich w wazonie z roztworem preparatu. Ciągle jednak nie ma preparatu uniwersalnego, działa­jącego korzystnie na kwiaty wszystkich gatunków. Inn/ musi być skład preparatu dla kwiatów o łodygach zdrewniałych (np. róża, lilak), a inny dla ‘kwiatów o łodygach zielnych, miękkich, lub mało zdrewniałych (np. gerbera, anturium, wyżlin, goździk). Niemniej jed­nak zastosowanie jakiegokolwiek preparatu przedłużającego trwa­łość kwiatów jest korzystniejsze niż wstawianie ich do wazonów zawierających jedynie czystą wodę.